História

Prečo chalúpky „Vo Mlyne“? Vo Mlyne je zaužívané pomenovanie v slengu, ktoré používali a aj používajú obyvatelia Osrblia.

Miesta, na ktorých sa nachádzajú chalupy 1 a 2, majú historický význam pre dedinu Osrblie najmenej 200 rokov. Z tej doby pochádzajú záznamy o mlyne, ktorý tam stál. V tom čase patrila obec aj s mlynom pod správu prvého kráľovského mesta Ľubietová. Na základoch zrúcaného mlyna bola postavená chalupa č. 2. Obnovou pozostatkov budovy mlyna sa dali využiť už len priestory pivnice, ktoré v chalupe slúžia ako kuchyňa.

 

Do dnešnej doby sa zachovalo len málo zmienok a ešte menej fotografií, lepšie povedané len 1 malá fotografia mlynu z 30-tich rokov minulého storočia, jedna zo 40-tich rokov v pozadí s rozostavaným domom – terajšou chalupou č.1 a jedna fotografia z roku 1929 kde je mlynár.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Z rekonštrukciou sme začali na jar v roku 2000, úplne sami a svojpomocne sme zrekonštruovali chalupu č.1, upravili záhradu, asanovali zvyšky mlyna a hospodárskych budov a prvý krát sme prenajali chalupu č.1 v roku 2002. Odvtedy prešla chalupa mnohými ďalšími úpravami aby dostala dnešný výzor, medzičasom sme postavili na časti základov z mlyna chalupu č.2, ktorá vznikla dostavbou ku pôvodnej pivnici patriacej k mlynu zapustenej v kopci, z ktorej je teraz kuchyňa a komora. Dokončili sme to v roku 2004 a odvtedy sa prenajíma.